سیر تحول خط و خوشنویسی

آموزش هنر خوشنویسی در ایران

هنر خوشنویسی در ایران| آموزش هنر خوشنویسی در ایران

با مطالعه هنر خوشنویسی در ایران به این نتیجه می رسیم که تبدیل کردن نگارش معمولی به خوشنویسی برعهده ایرانیان بوده است . و به مرور زمان سبک و شیوه های مختص به خود را وارد این هنر نموده اند . اوج هنر خوشنویسی را می توان به دوره تیموریان نسبت داد . آموزش هنر […]

بیشتر بخوانید