جاجیم لری

جاجیم بافی هنر دست هنرمندان ایرانی

جاجیم بافی | جاجیم بافی هنر دست هنرمندان ایرانی

جاجیم بافی که شامل بافتن نخ های پشمی و پنبه ای می باشد یا از تلفیق این دو است . نسبت به پلاس نازک تر می باشد ، جاجیم بافی هنر دست هنرمندان ایرانی می باشد ، و برای محافظت از سرما و روانداز استفاده می شود . جاجیم بافی به عنوان صنایع دستی استان […]

بیشتر بخوانید