تولیدی ظروف مسی

تولیدی ارزان ظروف مسی

تولیدی ظروف مسی کرمان

تولیدی ظروف مسی کرمان به عهده شهر کرمان بوده و با وجود سیر نزولی تولید مس و صنعت آن مشتریان و شاغلان این حرفه کاهش یافته اما هنوز هم برخی این صنعت زیبا را نگهداری کرده اند . سرچشمه معدن مس در50 کیلومتری شهر رفسنجان (واقع در استان کرمان) در دل رشته کوه زاگرس معدن […]

بیشتر بخوانید